Citáty o životě, motta, pozitivní výroky, afirmace

Výroky

Jsem silná, protože jsem byla slabá

 

Jsem silná, protože jsem byla slabá.
Jsem nebojácná, protože jsem se bála.
Jsem moudrá, protože jsem byla hloupá.


Všechno, co potřebuješ…

 

Všechno, co potřebuješ, k tobě přijde ve správný čas.


Změna je jedinou Konstantou…

Změna je jedinou Konstantou...

Změna je jedinou Konstantou.

I Ching


Ignoruj lidi, kteří mluví za..

Ignoruj lidi, kteří mluví za..

Ignoruj lidi, kteří mluví za tvými zády. Právě proto patří jen za tvoje záda.


Člověk musí dělat věci, o..

Člověk musí dělat věci, o kterých si myslí, že je dělat nedokáže.

Anna Eleanor Roosevelt


Existuje jen jedno dobro a to je..

Existuje jen jedno dobro a to je vědomí. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.

Sokrates


Jako veškerý výtvor, je i člověk..

Jako veškerý výtvor, je i člověk součástí celku, který nazýváme Vesmír a je jen navenek omezován časem a prostorem. Prožívá sám sebe, jako by byl oddělen od ostatních, ale to je pouze určitý druh optické iluze běžného vědomí.

Albert Einstein


V tomto světě musíš riskovat…

V tomto světě musíš riskovat...

V tomto světě musíš riskovat. Někdy se to vyplatí a někdy ne. Ale říkám ti, nikdy to nebudeš vědět, dokud to nezkusíš.


Udělej něco bláznivého a překvap..

Udělej něco bláznivého a překvap..

Udělej něco bláznivého a překvap lidi alespoň jednou za měsíc. Užij si s nimi legraci a hlasitě se zasměj. Uvidíš, všichni se budete cítit dobře.


Nejdi pozpátku, tam už jsi byl…

Nejdi pozpátku, tam už jsi byl...

Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.

Ray Charles


Čas – to je prostě způsob,..

Čas – to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

John Archibald Wheeler


Všechno viditelné spočívá..

Všechno viditelné spočívá na neviditelném, slyšitelné na neslyšitelném, hmatatelné na nehmatatelném, snad i myslitelné na nemyslitelném.

Novalis


Lidé, kteří tvrdí, že studiem..

Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupý.

Max Born


Věřit ve věci, již vidíte..

Věřit ve věci, již vidíte a jichž se dotýkáte, není vůbec žádná víra. Ale věřit v to, co nevidíte, je vítězství a požehnání.

Abraham Lincoln


Všichni rádi věříme tomu,..

Všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých lidech. Dává nám to pocit, že jednáme správně, a že my sami nemusíme nic měnit.

John Whitmore


Pohlavní spojení není jen rozkoš..

Pohlavní spojení není jen rozkoš těla. Je to především vzhled vzhůru a obcování s vesmírnými silami.

Louis Aragon


Dva není dva krát jedna. Dva..

Dva není dva krát jedna. Dva je tisíckrát jedna.

Gilbert Keith Chesterton


Bůh nemůže být všude, proto..

Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky.

židovské přísloví


Zdárná rodina je ten nejkrásnější..

Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží. Já bych jí přirovnala k naladěné lyře: Každá struna jiný tón, a přece vespolku nejčistší souhlas.

Božena Němcová


Člověk nemůže existovat nebo..

Člověk nemůže existovat nebo něčím se stát, aniž by měl k někomu nějaký vztah. Od samého počátku, jak rosteme, stále více a více pociťujeme potřebu a význam spřízněnosti.

Leo Buscaglia


Srdce dělá zázraky, ale rozum..

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.

Aischylos


Jste slabí, když lžete, protože..

Jste slabí, když lžete, protože..

Jste slabí, když lžete, protože nejste dost silní, abyste čelili pravdě.


Jsme všichni jen výsledkem toho,..

Jsme všichni jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.

Buddha


Cit ve mně procitl dřív než..

Cit ve mně procitl dřív než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem vyciťoval.

Ludwig van Beethoven